Časopis Naše řeč
en cz

Nástavba

[Hovorna]

(pdf)

-

(V. S.) Slovo to vzniklo asi r. 1923, když se začalo přistavovati v Praze tolik nových pater na staré domy. Není to slovo nejkrásnější, ale nástavek by bylo slovo méně určité, protože může znamenati i jiné nástavky než stavební. Zvykli jsme slovu stavba, které má Jungmann s doklady z r. 1828 a 1831, a to jen s významem děje stavebního (dříve se říkalo o ději i o budově vystavěné stavení, tvarem vlastně nesprávným m. stavění), i slovu přístavba, které má Kott již 2, 1092, které však zobecnělo o hodně později (místo staršího přístavku); potrvá-li potřeba »nástaveb«, přivykli bychom i tomuto slovu. A snad i slovům přestavba a zástavba (z. zahrady), která jsme již také čtli.

Naše řeč, ročník 8 (1924), číslo 8, s. 251

Předchozí Na Moravě

Následující Okres Ústí nad Labem