Časopis Naše řeč
en cz

Koruncovati

[Hovorna]

(pdf)

-

(J. H.) = kárati, je slovo původu německého. Pochází z dialektického výrazu něm. kuranzen, koranzen n. karanzen. Německé slovníky vykládají tento výraz buď jako lidovou obměnu lat. slova carentia (pokání spojené s postem a mrskáním), nebo jako rozšířeninu (Streckform) slovesa kranzen utvořeného z podst. jména kranz (= pův. kruh) a znamenajícího honiti dokola, proháněti.

Naše řeč, ročník 8 (1924), číslo 7, s. 222

Předchozí Filiálka

Následující Kosova Hora