dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Filiálka

[Hovorna]

(pdf)

-

(V. S.) Chrám nějak závislý na chrámu farním (církevní služby v něm konává buď občasně kněz chrámu farního nebo stále kněz k němu ustanovený) se po lat. jmenuje dcerou (filia) svého chrámu »mateřského«; tento poměr se ob. vyjadřuje lat. výrazem ecclesia filialis (chrám dcerský). Odtud takové chrámy dostaly v němčině jméno das Filial (lat. filiale stř. r.) nebo die Filiale, a toto slovo přeneseno v min. stol. i na podobná odvětví ústavů, spolků, obchodů a p. Podle těchto tvarů něm. a lat. vznikla u nás slova filiálka, filiální; česká slova téhož významu jsou pobočka, poboční.

Naše řeč, ročník 8 (1924), číslo 7, s. 222

Předchozí Drdy

Následující Koruncovati