Časopis Naše řeč
en cz

Volduchy

[Hovorna]

(pdf)

-

(Č. K.) O původu míst. jména Volduchy nedovedeme říci nic určitého. Je to jedno z těch záhadných složených jmen, jakých je velmi mnoho v místopisné nomenklatuře české; i když jsou jasné prvky, z nichž jsou složena, přece smysl složeniny a zvláště důvod pojmenování zůstává temný. Bývají to velmi často názvy přezdívkové, a snad takové slovo jsou i Volduchy. Skloňování náležité je podle vzoru hrad; říká-li se v místním usu v 6. p. ve Volduchách (m. ve Volduších), je to odchylka u místních jmen tohoto tvaru a zakončení velmi častá a netřeba ji pokládati za chybu. — Je-li k podst. jménům trhovec, vystěhovalec třeba utvořiti jména ženská, mohou zníti podle dnešního způsobu tvoření jen trhovkyně, vystěhovalkyně (v. NŘ. 6, 266).

Naše řeč, ročník 8 (1924), číslo 5, s. 160

Předchozí Úřední čeština

Následující Žebř, žebřík