Časopis Naše řeč
en cz

Úřední čeština

[Hovorna]

(pdf)

-

Byla nám poslána tato ukázka dnešní úřední češtiny: Zemská správa politická uděluje povolení provozovati kolotoč a střelnici, kouzelnictví a břichomluvu za doprovodu hudby na kolovrátek ve společnosti jejího zetě a dcerky.

Naše řeč, ročník 8 (1924), číslo 5, s. 160

Předchozí Svéstojný

Následující Volduchy