Časopis Naše řeč
en cz

Koc

[Hovorna]

(pdf)

-

(R. R.) je totéž slovo co kotec. Protože se 2. p. kotce, 3. p. kotci atd. vyslovoval obyčejně koce, koci atd., přidělal se v jazyce lidovém k tomu i 1. pád koc. Je to týž úkaz, jako když se říká Skuč m. Skuteč podle 2. p. ze Skutče (= ze Skuče), Selc, m. Sedlec podle 2. p. ze Sedlce (= Selce) a p. Kotec znamenal budku (na holuby) nebo boudu kramářskou; přenesení slova kotec (koc) za název budky na špačky i jiné ptáky je tedy nasnadě. Kdyby nám redakce vlastivědného sborníku »Od trsterácké stezky« poskytla zpráv o tom, jak je tvar koc v tomto významu rozšířen, byli bychom jí velmi povděčni jako za každou zprávu o rozšíření slov v jazyce lidovém.

Naše řeč, ročník 8 (1924), číslo 5, s. 156

Předchozí Klenčí

Následující Michaelis