Časopis Naše řeč
en cz

Obstaviti

[Hovorna]

(pdf)

-

(J. H.) Toto slovo je doloženo již od 15. st. ve smyslu právním: obstaven, t. zatčen a uvězněn mohl býti, kdo neplatil dluhu, obstaven mohl býti i jeho majetek, t. mohlo mu býti zabráněno volné jeho užívání, mohlo býti obstaveno nějaké právo dlužníkovo, t. mohla mu býti odňata možnost je vykonávati. Nelze tedy viděti nic nesprávného v tom, užívá-li se slova toho na př. o zadržení části platu dlužníkova pro věřitele. Podst. jm. na vyjádření toho pojmu je obstávka.

Naše řeč, ročník 8 (1924), číslo 3, s. 94

Předchozí Kukybanky, kukyrbanky

Následující Pěnčín