Časopis Naše řeč
en cz

Pětkrát sto tisíc

[Hovorna]

(pdf)

-

(M. F.) Tento způsob počítati statisíce je starý a jistě ne nesprávný; stejně správné jest ovšem pět set tisíc. Veleslavín výslovně učí »dvě stě tisíc neb dvakrát sto tisíc« a sám píše »tisíc tisícův a dvě stě tisíc, aneb kratčeji dvanáctekrát sto tisíc«. A v Kral. bibli čteme: »Bylo pak lidu izraelského osmkrát sto tisíc,… mužů také judských pětkrát sto tisíc« (2. Sam. = 2. Král. 24, 9), a Výklad přidává »všech učiní třináctekrát sto tisíc«. V lidové mluvě je tento způsob obvyklejší.

Naše řeč, ročník 5 (1921), číslo 4, s. 127

Předchozí Oproti

Následující Představený