Časopis Naše řeč
en cz

Národní demokracie

[Posudky a zprávy]

(pdf)

-

»Národní demokracie« ze dne 7. března 1921 odpověděla na naši poznámku v minulém sešitě N. Ř. (str. 84) tímto »paběrkem«:

»Paběrky. 29. prosince vytkli jsme Pražské místní korespondenci nečeskost. Lokálkář »Naší Řeči« V. 3. cituje ono místo a z nahodilé tiskové chyby (místo správného přikráceného »Pravidla hledící…« stálo »Pravidla hleděti«) vyvozuje závěr velmi nezpůsobný a tonem neurvalým(;) odborný list rázu »Naší Řeči« nemá stavěti své útoky na nějakém »patrně«. Obzvláště, když se ho »osobně« věc ani netýká.« — Zdá se, že lokálkář Nár. demokracie našemu »lokálkáři« nerozuměl nebo nechtěl rozuměti. Čtenáři N. Ř. se pamatují, že jsme z »nahodilé tiskové chyby« »Pravidla hleděti« m. »Pravidla hledící« nevyvozovali pranic (ač úřední Pravidla pravopisná ani tohoto »opraveného« titulu už osm let nemají). Vytýkali jsme docela jinou věc. Lokálkář Nár. demokracie káral Pražskou místní korespondenci pro jakousi syntaktickou chybu a odkazoval pražského korespondenta, nechce-li býti »ve svém jazyce slep jako macarát«, na »Gebauerova a soudr. Pravidla hleděti.« Pochválili jsme jeho dobrou snahu, ale poznamenali jsme, že by pražský korespondent v Pravidlech týkajících se českého pravopisu a tvarosloví (proto [120]jsme citovali úplný titul Pravidel) poučení o této syntaktické věci marně hledal, a vyvodili jsme z toho závěr, že jich ani lokálkář Nár. demokracie »patrně« nezná, protože neví, co v nich hledati lze a co nikoli. Byl-li tento závěr takový, jak píše Nár. demokracie, posoudí nejlépe naši čtenáři; to však je jisto: že byl »patrný« a správný a že jej lokálkář Nár. demokracie 7. III. zkroutil. Není nám nic ani po Pražské místní korespondenci ani po lokálkáři Nár. demokracie, ale radíme mu, až bude příště zase někoho odkazovati na Pravidla, aby se na ně a do nich napřed podíval sám. A na zrcadlo ať se nezlobí!

Naše řeč, ročník 5 (1921), číslo 4, s. 119-120

Předchozí Z našich časopisů

Následující »Beznaboh, beznabožský«