Časopis Naše řeč
en cz

Y

[Hovorna]

(pdf)

-

(V. D.) Výklad o psaní i-y byl v N. Ř. podán již několikrát, nejobšírněji v článcích prof. Zubatého O českém pravopise v roč. II.

Naše řeč, ročník 5 (1921), číslo 3, s. 95

Předchozí Vloupati se

Následující Zarathuštra