Časopis Naše řeč
en cz

Rce

[Hovorna]

(pdf)

-

V I. ročn. jsme třikrát mluvili o mluvnicky nemožném tvaru rce (= praví, mluví). Na str. 94 jsme se přiznali, že neznáme jeho dokladů ze skutečného písemnictví před r. 1914. »Mladý čtenář« nám píše, že ten tvar našel u Havlíčka, v anonymním překladu z Voltaira (Některé pověsti. Překlad z francouzského. V Kutné Hoře 1851). Na př. na str. 4 se objevuje rce stejně s vece (»Mně nejde o to,« rce cestovatel, »abyste se mi líbil…«), pod. 5, 6, 16 atd.

Naše řeč, ročník 5 (1921), číslo 3, s. 92

Předchozí Račte

Následující Rez