Časopis Naše řeč
en cz

Račte

[Hovorna]

(pdf)

-

(R. K.) Tento tvar je rozkazovací způsob a mělo by se ho užívati jen v opisech rozkazovacího způsobu; tedy: dovolte = račte dovoliti, odpusťte = račte odpustiti. Jen lidé nevzdělaní myslí, že mluví kdoví jak vznešeně, oblékají-li kdejaké slovo věčným »račte«. Také pan Dr. Guth-Jarkovský praví, že slušný člověk má každému slovu dáti, což jeho jest; a do majetku slova patří jeho náležité tvary. Říká se tedy »jak ráčíte věděti, ráčíte býti pan Vopršálek, ráčil jste býti včera u nás«, ne »račte věděti, račte býti včera u nás«. Jen budoucí čas obyčejně nemá svého zvláštního tvaru, říká se tedy »ráčíte odpustiti, jestliže…; ráčíte zajisté jíti zítra do divadla«; to proto, že ráčiti znamená vlastně »chtíti«. »Budete ráčiti« by se mohlo říci leda, kde by to znamenalo tolik co »budete chtíti«; ale to se říká obyčejně »bude libo« a pod.

Naše řeč, ročník 5 (1921), číslo 3, s. 92

Předchozí Přikvačiti, přikvapiti

Následující Rce