Časopis Naše řeč
en cz

Přikvačiti, přikvapiti

[Hovorna]

(pdf)

-

(V. S.) Přikvačiti (též přikváčiti) znamenalo v starší době »přitlačiti, přimáčknouti, zasypati, přikrýti něco něčím« (ptáčník ptáky síťkami přikvačuje Kom.), »přitlačiti něco na něco« (Ježíš vzem [= vzav] částku rúcha plátěného na svú tvář přikvačil Pass.), pak také »přihnati se na někoho, přepadnouti« (Gilderun na křesťany vpadl a náhle je přikváčil Kron. Tur.). Teprv v nové době tohoto tvaru užívají někteří spisovatelé nedorozuměním v stejném významě jako přikvapiti (v. Sborník filol. 3, 189).

Naše řeč, ročník 5 (1921), číslo 3, s. 92

Předchozí Přikrašlovati

Následující Račte