Časopis Naše řeč
en cz

»Odněmčme se!«

[Hovorna]

(pdf)

-

Napsal V. Hradský (v Praze 1920). Každý vidí odněmčení v něčem jiném, podle toho, co mu leží na srdci. My na př. bychom rádi viděli, abychom se odněmčili řečí, mluvenou i myšlenou; jinak bychom věděli o lecčem, v čem by nám neškodilo se poněmčiti. P. Hradský chce, abychom se vymanili z protestantismu, jímž prý jsme prosáklí skrz naskrz. Doufáme, že je lepším Čechem (podle svého názoru) po stránce náboženské než po stránce jazykové. České mluvnice nezná; neví ani, že slovesa, která v rozk. zp. v jedn. č. mají koncovku -i, mají v č. mn. -ěme, -ěte (-eme, -ete), ač sám jistě říká přijď, přijďte, ale jdi, jděte. Či snad by říkal »odněmč se«? Snad říká také »odrakoušť se, odrakoušťte se«? Víme, že je mnoho dobrých Čechů, kteří neměli mluvnice v rukou od té doby, co vyšli z obecných škol; ale kdo chce býti spisovatelem, jinde musí míti aspoň tolik mluvnického vzdělání, aby dovedl vysloviti i tvar, který mu nebije do uší od snídaní do večeře.

Naše řeč, ročník 5 (1921), číslo 3, s. 90

Předchozí Oba, dva

Následující Páč