Časopis Naše řeč
en cz

Kostka

[Hovorna]

(pdf)

-

(V. N.) Toto slovo je vl. totožné s kůstka a znamenalo původně kostky ke hře, protože se dělávaly (a posud dělávají) z kosti. Ve smysle měřickém je známo teprv z Komenského. Také něm. Würfel je původně kostka ke hře (patří k slovesu werfen).

Naše řeč, ročník 5 (1921), číslo 3, s. 88

Předchozí Klecanda

Následující Lháti