Časopis Naše řeč
en cz

Jsem s to,

Oldřich Hujer

[Hovorna]

(pdf)

-

jež nedoloženo dosud ze starého jazyka (v. N. Ř. V, 3n.), vyskytuje se v Passionále, kdež se čte: S toť jest mocný Hospodin, ežť, kohož chce, obdaruje, komuž chce, dary otejme Pass Mus. 339 (Ukázky staročeských textů rukopisných v Příloze k Listům filolog. 1878, str. 12); tak i v Pass. Klem. 139b.

Naše řeč, ročník 5 (1921), číslo 3, s. 87

Předchozí Je (mi) do něčeho, po něčem

Následující Kazimír Edschmid