Časopis Naše řeč
en cz

Je (mi) do něčeho, po něčem

[Hovorna]

(pdf)

-

(V. S.) Říkáme (skoro jen v záporných větách a v otázkách s »co«) »není do toho, po tom nic (nemá to ceny), není mi do toho, po tom nic« (nemá to ceny pro mne, nezajímá mne to). Obě rčení jsou správná i stará; na př. Kralická bible bez rozdílu píše »mně po tom nic není« Gal. 2, 6 a »nic nám není do něho« (výkl. na 2. Sam. = 2. Král. 20, 1). Říkati, že správné je jen »není mi nic (nebo dokonce »ničeho«) po tom«, dovede jen brusič, který ví, že ze dvojího rčení jedno musí býti chybné.

Naše řeč, ročník 5 (1921), číslo 3, s. 87

Předchozí Dolů

Následující Oldřich Hujer: Jsem s to,