Časopis Naše řeč
en cz

Výzva k zasílání příspěvků

Lingvistickobohemistický časopis Naše řeč vyzývá k zasílání příspěvků do speciálního čísla 1/2020, které bude věnováno problematice popisu a/nebo výkladu gramatického systému češtiny. Texty by měly být orientovány teoreticky či metodologicky – vítány jsou studie, které popisují aktuální teoretická východiska popisu české gramatiky i jejího vývoje, zaměřují se na důsledky, jež tato východiska mají pro nakládání s materiálem, kriticky reflektují soudobé metodologické rámce apod. Články by na příkladech měly ilustrovat výhody (a případně nevýhody) daných teoreticko-metodologických východisek, problémy při jejich uplatnění či – a to zejména – zjištění, k nimž tato východiska vedla.


Příspěvky zasílejte do 20. května 2019 na adresu naserec@ujc.cas.cz.


Informace o formální úpravě aj. najdete v pokynech pro autory.

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdalaman transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1