Časopis Naše řeč
en cz

Výzva k zasílání příspěvků

Bohemistický časopis Naše řeč vyzývá k zaslání příspěvků do speciálního čísla 1/2019, které se zaměří na problematiku (české) lexikografie v širokém smyslu slova. Texty by měly být orientovány primárně metodologicky. Vítány jsou studie týkající se například výběru a třídění lexikálního materiálu, popisu významu, přístupu ke zpracování slovní zásoby v její přirozené dynamice, způsobu zveřejnění/zveřejňování již hotových výstupů nebo češtiny v překladových slovnících.


Příspěvky zasílejte do 30. dubna 2018 na adresu naserec@ujc.cas.cz.


Informace o formální úpravě aj. najdete v pokynech pro autory na webu Naší řeči.