Časopis Naše řeč
en cz

Naše řeč, ročník 105 (2022), číslo 2

Články

  Dmitrij Timofejev: (Re)ediční praxe Daniela Adama z Veleslavína: Kronika o založení Země české a prvních obyvatelích jejích Martina Kuthena ze Šprinsberka 59–77

 Markus Giger: Rezultativa se jmenným a složeným tvarem n-/t-ového příčestí. Výsledky z ČNK po zavedení nového morfologického značkování 78–87

Recenze a zprávy

 Václav Lábus: Monografie o urbanonymii socialistické Prahy 88–94

 Klára Dvořáková: Zpráva o zapojení Ústavu pro jazyk český do projektu Pozvěte si vědce do výuky 95–97

Drobnosti

 Ondřej Dufek: Šéry: O rodové nevyhraněnosti a způsobech jejího zkoumání 98–105

 Sylva Nzimba: K významům slov s komponentem -braní 106–111

 Z jazykové poradny 112