Časopis Naše řeč
en cz

Naše řeč, ročník 100 (2017), číslo 1

Články

Pavel Machač: Kolik kmitů má české r?

18 Vojtěch Veselý: Několik poznámek k dvojnásobné prefixaci (nejen u sloves)

28 Michaela Lišková: Výměna stárnoucí manželky za hezkou mladou kočku aneb K exemplifikaci v Akademickém slovníku současné češtiny

Posudky a zprávy

37 Jarmila Vojtová: Obsáhlá publikace o psaní velkých písmen

41 Václav Lábus: Slovotvorba pomístních jmen pod lupou

46 Stanislava Kloferová: Monografie o současné češtině

51 Robert Adam, Milan Harvalík, Ondřej Koupil, Petr Nejedlý, Irena Vaňková: Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2015/2016

Drobnosti

54 Michal Ctibor: Má čeština dlouhé r a dlouhé l? Poznámky k dloužení hlásek v kořeni při derivaci

56 Z dopisů jazykové poradně