Časopis Naše řeč
en cz

Naše řeč, ročník 104 (2021), číslo 4

Články

Jakub Sláma, Radek Šimík: Vztažné věty s relativizátorem jak 207–224

Lucie Poláková, Pavlína Synková: Pragmatické aspekty v popisu textové koherence 225–242

Pavel Machač, Michal Škrabal: Forvo.com: Pohled fonetický 243–255

Recenze a zprávy

Roland Wagner: Nový diachronní pohled na tzv. zvratné pasivum v češtině 256–262

Jakub Žytek: Na prahu zásadní změny paradigmatu ve výuce češtiny 262–270

Drobnosti

Anna Černá: Emoji neboli emodži 271274

Okénko z naší poradny

Z jazykové poradny 275276

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdm transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1