Časopis Naše řeč
en cz

 

Naše řeč, volume 104 (2021), issue 1

Editor's notice

Martin Beneš, Ondřej Dufek, Martina Rybová, Michal Hořejší: Diskuse o otevřených datech 3–4

Discussion

Jan Chromý, Václav Cvrček: Lingvistika jako otevřená a transparentní disciplína 5–14

Radek Čech: Otevřenost jako norma 15–16

Silvie Cinková: Zpřístupňování dat z výzkumu s veřejnou podporou: ne zda, ale jak nejlépe! 16–17

Jaroslav David: V obecném nadšení pro sdílení se ptejme i na důvody, proč lingvistická data nesdílíme 17–18

Mojmír Dočekal: Lingvistika a otevřené zdrojové kódy 19–20

Václav Lábus, Daniel Vrbík: Ke konceptu open science v projektu Živá jména 20–22

Petr Pořízka: Metodologická výzva v rámci trendu digital humanities 22–27

Markéta Pytlíková, Alena M. Černá, Štěpán Šimek: Diachronní lingvistika a sdílení spolehlivých dat 28–29

Veronika Kapišovská, Jan Křivan, Adam Pospíšil, Florian Siegl, Vít Ulman, Jonáš Vlasák, Veronika Zikmundová, Jan Židek: Zpřístupňujme svá data, ale především chraňme konzultanty: stanovisko Pražské deskriptivní lingvistiky 29–31

Pavel Štěpán, Soňa Wojnarová: K otevřenosti dat využívaných v onomastice 31–33

Petr Kaderka, Tamah Sherman, Martin Havlík: Za jazykovědu transparentnější 33–38

Bronislav Stupňánek: Když všichni všechno všechněm dáme… 38–42

Václav Cvrček, Jan Chromý: Nesamozřejmá otevřenost lingvistického výzkumu 43–47

Reviews and reports

Lukáš Zádrapa: Dva čerstvé příspěvky k dějinám českého jazyka 48–51

Short articles

Marta Šimečková: Co se nedostalo do Českého jazykového atlasu: nářeční pojmenování střenky 5263

From our counselling center

Z jazykové poradny 64

 

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdm transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1