Časopis Naše řeč
en cz

Naše řeč, volume 100 (2017), issue 5

Articles

281 Marie Kopřivová: Imperativy slovesa počkat a jejich úloha v organizaci diskurzu

294 Helena Özörencik: Rodná jména jako předmět jazykové politiky v česko-slovenském srovnání

301 Tereza Klemensová: V Gruntě a Špicberk – toponyma německého původu v pohraničí v současnosti (na příkladu vybraných obcí Jesenicka)

312 Štěpán Šimek: Ze staročeské „kuchyně“ – k původu slova kuchař

322 Petr Nejedlý: Slovotvorné „excesy“ ve starší češtině?

Short articles

332 Veronika Vytlačilová: S radosti. K vokalické kvantitě v koncovkách instrumentálu singuláru feminin

336 Z dopisů jazykové poradně