Časopis Naše řeč
en cz

Naše řeč, volume 102 (2019), issue 1–2

Editor's notice

Martin Beneš, Ondřej Dufek, Martina Rybová, Michal Hořejší: Úvodní slovo redakce 3

Articles

Josef Šimandl: K výkladu významu slov zpolitizovaný a politika 5–24

Martin Šemelík, Michal ŠkrabalPoznámky k poznámkám: Usage notes v českém lexikografickém prostředí 25–35

Hana Mžourková, Jan Křivan: Pusťme uživatele do slovníku! Aneb o neprobádané cestě v české lexikografii 36–50

Jana Nová, Zdeňka Opavská: Odborní konzultanti všeobecného výkladového slovníku (praktické zkušenosti lexikografického týmu ze spolupráce s odborníky) 51–63

Jakub Sláma: K efektivitě manuální a poloautomatické excerpce neologismů 64–75

Irena Fuková, Petr Nejedlý, Štěpán Šimek: K připravovanému Slovníku raněnovověké češtiny 76–87

Miloslava Vajdlová: Klady a zápory elektronického zpracování a zveřejnění slovníku (na příkladu Elektronického slovníku staré češtiny) 88–101

Marie Vachková: Co přináší jednojazyčná lexikografie lexikografii překladové? 102–118

Žaneta Dvořáková: Propria v moderních výkladových slovnících češtiny 119–132

Mária Imrichová: Poznámky o lexikografických úskaliach pri spracovaní terminologického slovníka na príklade Slovníka právnických termínov pre verejnosť 133–142

Reviews and reports

Iva Nebeská: Koncepce Akademického slovníku současné češtiny z hlediska uživatele 143–149

Oldřich Uličný: Nový akademický výkladový slovník současné češtiny se představuje 150–156

Ludmila Uhlířová: Ke koncepci Akademického slovníku současné češtiny – poznámky k některým bodům 157–170

Michal Hořejší: Mezinárodní konference o historické lexikologii a lexikografii (ICHLL) 2018 170–172

Short articles

Z jazykové poradny 172

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdalaman transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1