Časopis Naše řeč
en cz

Naše řeč, volume 101 (2018), issue 1

Articles

Jana Zdeňková: K vokalické kvantitě u verbálních substantiv na -aní/-ání ve čtyřjazyčném Nomenklátoru Daniela Adama z Veleslavína, s. 1–16

 Lucie Radková: Ráfek a cépézetka: Proč ne informátor a cela předběžného zadržení? Funkce policejní mluvy z pohledu jejích uživatelů

 Radka Holanová: E-mailová komunikace pacientů s lékaři aneb Korťáky se mažou na noc, s. 28–37

 Zina Komárková: Nářečí v českém překladu Falletova románu La soupe aux choux (Zelňačka), s. 38–48

Reviews and reports

 Jiří Rejzek: Slovenský etymologický slovník, s. 49–50

Žaneta Dvořáková: Toponyma – kulturní dědictví a paměť míst, s. 51–54

Robert Adam, Robert Dittmann, Milan Harvalík, Ondřej Koupil, Petr Nejedlý, Irena Vaňková: Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2016/2017, s. 55–57

 

Short articles

 Martina Rybová: K prostředkům jistotní modality v korespondenci Karla Havlíčka, s. 58–63

Z dopisů jazykové poradně, s. 64