Časopis Naše řeč
en cz

Naše řeč, volume 99 (2016), issue 5

Editor's notice

225 Markéta Pravdová, Jan Chromý, Ondřej Dufek: Naše řeč stoletá a co dál?

Articles

227 Martin Beneš: Jak a proč sociologizovat pohled na jazykovou kulturu

243 Barbora Albrechtová: Přechylování jmen živočichů

256 Ondřej Dufek: O ČEZu, UNESCU a Ikee. Psaní iniciálových zkratkových slov a tendence k jejich skloňování

Reviews and reports

269 Ivana Bozděchová: Nově poučně i hravě o češtině

Short articles

271 Anna Černá: Sankcionovat

276 Z dopisů jazykové poradně