Časopis Naše řeč
en cz

Naše řeč, volume 100 (2017), issue 2

Articles

57 Veronika Böhmová: Vokalická kvantita v Kázaní o hrozné kométě (1578)

74 Zuzana Hlubinková: Slovesná intenziva v českých nářečích

80 František Štícha: O jazyce próz Jaroslava Hutky

Reviews and reports

93 Soňa Schneiderová: Vyšla Stylistika mluvené a psané češtiny

99 Pavel Vondřička: Korpus vlastními silami

102 Šárka Zikánová, Eva Hajičová: Pražský workshop Discourse Relations in Multilingual Context (Kontakt II)

107 Pavlína Kašpárková, Kateřina Václavková: Liberecká lingvistická konference

Short articles

109 Petr Nejedlý: Sluníčkář

112 Z dopisů jazykové poradně