Časopis Naše řeč
en cz

Dám si říci

[Answers]

(pdf)

-

Řekli jsme 7, 165, že se tak říká po česku (brusy to zapovídají; má se prý místo toho říkati uznati, uvážiti, poslechnouti, upokojiti se, svoliti a p.). »Starý čtenář« nás upozorňuje, že tak psal i Komenský. V 25. hl. Labyr. vypravuje poutník, jak se mu zprotivilo obžerství a rozpustilé veselí »rozkošných světa«, jak to i projevil a musil utéci. Všudybud mu však radil, aby se vrátil. »I dám sobě říci a vejdu zase; a co zapírati? I navésti sem se dal, že sem přisedl, připíjeti sobě dal…«

Naše řeč, volume 9 (1925), issue 1, p. 25

Previous Co do

Next Dr.