Časopis Naše řeč
en cz

Dr.

[Answers]

(pdf)

-

(F. H.) Připojovati ke zkratce dr. pádovou koncovku (od dra, dru Benešovi, s drem Benešem) je způsob, který se rozmohl v poslední době. Bývá to i při některých zkratkách jiných, na př. rkp. (= rukopis), v rkpe, z rkpu atd. Při většině zkratek ovšem zachováváme zkratku beze změny; nepíšeme tedy ani pu (= panu), ani Fra La Čelakovského, ani 5 kčých (korun československých) atd. Je to už v podstatě zkratky, že ji dovedeme přečísti v tvaru žádoucím, i když není koncovka připojena. Psáti »k dr. Benešovi« je tedy docela správné. Stejná zbytečnost je psáti »po 30ti letech« a p.; »válka 30tiletá« je nemístná kupecká úspornost m. »válka třicítiletá«.

Naše řeč, volume 9 (1925), issue 1, p. 25

Previous Dám si říci

Next Choditi s Kornelem