Časopis Naše řeč
en cz

Přes

[Answers]

(pdf)

-

(F. B. W.) Ve výraze »z Prahy do Vídně přes Brno« je užito předložky přes, jak vyložila v dohodě s námi už také Naše úřední čeština, zcela správně. — Předložka po má význam distributivní; proto je při udávání ceny na místě, kde jde o zboží vyjádřené číslem množným nebo podstatným jménem hromadným nebo látkovým. Tedy: vejce jsou (prodávají se) po koruně, uhlí je po 20 Kč (t. j. obyčejná míra), sukno je po 100 Kč, Udává-li se však cena celku nebo jednotlivého kusu, je na místě předložka za; tedy: ta vejce (všechna) jsou za 50 Kč, to vejce (jedno vejce) je za korunu. Národní politika se prodává po 50 haléřích; ale jedno číslo Politiky je za 50 haléřů. Způsob dnes dosti obvyklý »vejce se prodávají kus za korunu« je nečeský. — Na zachovávání správné češtiny na vývěsních štítech nemá bohužel náš časopis pražádného vlivu. Až bude naše veřejnost proti jazykovým nesprávnostem tak citlivá jako jinde, vynutí si víc šetrnosti k mateřské řeči na firmách sama.

Naše řeč, volume 8 (1924), issue 1, p. 30

Previous Nevoják

Next Přeštice