Časopis Naše řeč
en cz

K novému popisu staročeské apelativní deklinace

Olga Navrátilová

[Reviews and reports]

(pdf)

On the new description of Old Czech common noun declension

Recenze knihy Synková, Pavlína (2017): Popis staročeské apelativní deklinace (se zřetelem k automatické morfologické analýze textů Staročeské textové banky). Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 461 s.

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav českého jazyka FF MU
Arna Nováka 1, 602 00 Brno
olga@phil.muni.cz

Naše řeč, volume 102 (2019), issue 5

Previous Soňa Wojnarová: Toponyma v krajině a možnosti jejich výzkumu

Next Robert Adam, Ondřej Koupil, Petr Nejedlý, Irena Vaňková: Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2018/2019

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdm transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1