Časopis Naše řeč
en cz

Toponyma v krajině a možnosti jejich výzkumu

Soňa Wojnarová

[Reviews and reports]

(pdf)

Place names in landscape and their research potential

Recenze knihy Lábus, Václav – Vrbík, Daniel (2018): Toponyma v krajině a možnosti jejich výzkumu. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 234 s.

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav pro jazyk český AV ČR
Valentinská 91/1, 116 46 Praha 1
s.wojnarova@ujc.cas.cz

Naše řeč, volume 102 (2019), issue 5

Previous Ludmila Uhlířová: Jaká je „hacknutá“ čeština?

Next Olga Navrátilová: K novému popisu staročeské apelativní deklinace