Časopis Naše řeč
en cz

Jaká je „hacknutá“ čeština?

Ludmila Uhlířová

[Reviews and reports]

(pdf)

What does “hacked” Czech look like?

Recenze knihy Kavka, Martin – Škrabal, Michal et al. (2018): Hacknutá čeština: Neortodoxní slovník dnešní mateřštiny. Brno: Jan Melvil Publishing, 271 s.

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

lidauhlirova@seznam.cz

Naše řeč, volume 102 (2019), issue 5

Previous Zdeňka Kohoutková: České entomologické odborné názvosloví ze slovotvorného hlediska – odvozování

Next Soňa Wojnarová: Toponyma v krajině a možnosti jejich výzkumu