Časopis Naše řeč
en cz

Pusťme uživatele do slovníku! Aneb o neprobádané cestě v české lexikografii

Hana Mžourková, Jan Křivan

[Articles]

(pdf)

Let users into the dictionary! On an unexplored path in Czech lexicography

This article discusses the role of the dictionary user in meta/lexicographical research. The user, usability and utility are key concepts of modern lexicography that aim to create dictionaries as an informative and user-friendly digital environment. However, Czech lexicography has been limited by the tradition of printed dictionaries so far and the user-related issues have not been thoroughly investigated. We propose some of more ways to “let dictionary users into the dictionary” and to make for them available more advanced and highly specialized methods of searching and language data sorting.

Key words: dictionary, lexicography, usability, usefulness, user, utility
Klíčová slova: lexikografie, použitelnost, slovník, užitečnost, užitkovost, uživatel

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav pro jazyk český AV ČR
Letenská 123/4, 118 51 Praha 1
mzourkova@ujc.cas.cz

Naše řeč, volume 102 (2019), issue 1-2

Previous Martin Šemelík, Michal Škrabal: Poznámky k poznámkám: Usage notes v českém lexikografickém prostředí

Next Jana Nová, Zdeňka Opavská: Odborní konzultanti všeobecného výkladového slovníku (praktické zkušenosti lexikografického týmu ze spolupráce s odborníky)