Časopis Naše řeč
en cz

Odborní konzultanti všeobecného výkladového slovníku (praktické zkušenosti lexikografického týmu ze spolupráce s odborníky)

Jana Nová, Zdeňka Opavská

[Articles]

(pdf)

Field specialists as advisers for a general dictionary (practical experience of a lexicography team cooperating with field specialists)

Specialized vocabulary of various fields and domains forms a huge part of general dictionaries, and lexicographers need to cooperate with field specialists when treating specialized words. Based on the experience of the Academic Dictionary of Contemporary Czech team, we describe the process of acquiring advisers for a dictionary, ways of communication with them, the character of their work, possible difficulties and other practical aspects of this important part of the dictionary-making process.

Key words: Academic Dictionary of Contemporary Czech, dictionary entry, dictionary-making process, lexicography, terminology
Klíčová slova: Akademický slovník současné češtiny, lexikografie, slovníkové heslo, terminologie, tvorba slovníku

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav pro jazyk český AV ČR
Letenská 123/4, 118 51 Praha 1
opavska@ujc.cas.cz

Naše řeč, volume 102 (2019), issue 1-2

Previous Hana Mžourková, Jan Křivan: Pusťme uživatele do slovníku! Aneb o neprobádané cestě v české lexikografii

Next Jakub Sláma: K efektivitě manuální a poloautomatické excerpce neologismů