Časopis Naše řeč
en cz

Bezesná noc: Komentář ke knize O jazyce bez hranic

Jiří Šedý

[Reviews and reports]

(pdf)

A sleepless night: A comment on the book O jazyce bez hranic

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav normální anatomie LF UP
Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc
info@graydent.cz

Naše řeč, volume 101 (2018), issue 5

Previous Jan Táborský: Od povolaných aneb K sedmdesáté popularizační knize o češtině a jazykovědě

Next Robert Adam – Ondřej Koupil – Petr Nejedlý – Irena Vaňková: Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2017/2018