Časopis Naše řeč
en cz

Lotyši, Lotyšané, Lotyšci a Lotychové očima letonistovýma

Michal Škrabal

[Short articles]

(pdf)

Nonstandard variants of the Czech demonym Lotyš (Latvian) from the perspective of Latvian language specialist

This article focuses on selected nonstandard variants of the Czech demonym Lotyš (Latvian) and their usage.

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav Českého národního korpusu FF UK
náměstí Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
michal.skrabal@ff.cuni.cz

Naše řeč, volume 100 (2017), issue 4

Previous Hana Konečná: K několika nářečním pojmenováním označujícím lakomého člověka

Next Z dopisů jazykové poradně