Časopis Naše řeč
en cz

O modálních predikativech slovesného původu typu To přende, (se) patři… zbórat

Milena Šipková

[Articles]

(pdf)

On modal predicatives of verbal origin: To přende, (se) patři… zbórat

The paper describes the process of modalization of originally verbal expressions such as přijde (in the dialect přende, přydže...), (se) patří...; it explains the causes of this process and its manifestation (consequences) on the morphological and syntactic levels: ta stodola / to stodolo přende / (se) patři jož zbórat... The topic was initiated during work on the Dictionary of Czech Dialects (A–C; available from sncj.ujc.cas.cz) but also by numerous articles on modal expressions (modal verbs and modal predicatives) by Josef Zubatý, co-founder and previous editor of the journal Naše řeč (Our Speech). The process of modalization of these verbal expressions rests on the fact that: (a) they are followed by an infinitive; (b) they keep the form of the 3rd person sg.; (c) they tend toward reflexivization, i.e. the reflexive verbal form (patří / patří se, sluší / sluší se…); (d) these expressions are part of both subject sentences (with the patient in the nominative case) and subjectless sentences (with the patient in the accusative case).

Key words: dialect, verbal modal predicatives, modal verbs, modalization, Dictionary of Czech Dialects
Klíčová slova: dialekt, slovesná modální predikativa, modální slovesa, modalizace, Slovník nářečí českého jazyka

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav pro jazyk český AV ČR
Veveří 97, 602 00 Brno
sipkova@iach.cz

Naše řeč, volume 100 (2017), issue 4

Previous Ondřej Mrázek, Jarmila Vojtová: Betlemářství a jeho odraz v jazyce

Next Hana Konečná: K několika nářečním pojmenováním označujícím lakomého člověka