Časopis Naše řeč
en cz

Betlemářství a jeho odraz v jazyce

Ondřej Mrázek, Jarmila Vojtová

[Articles]

(pdf)

Nativity scene model building and its reflection in language

The aim of this contribution is to provide a picture of the present-day situation of the language of nativity scene model builders in the Czech lands. The analyzed vocabulary is based on research carried out in selected locations between 2013 and 2016. The contribution is focused on the comparison of the situation in the regions where the research was carried out and also on developmental tendencies. Multiple factors influencing the character of the recorded vocabulary are examined: its specific features, significant aspects relating to etymology as well as the proportions of the individual semantic fields and differences between respondents from various locations.

Key words: nativity scene models, dialectology, dialectal vocabulary
Klíčová slova: betlemářství, dialektologie, nářeční slovní zásoba

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav českého jazyka FF MU
Arna Nováka 1, 602 00 Brno
mrazek.o@gmail.com
vojtovaj@phil.muni.cz

Naše řeč, volume 100 (2017), issue 4

Previous Katja Brankačkec, František Martínek, Ladislav Futtera: Jazykový purismus v Čechách a v Lužici v poslední třetině 19. a v první třetině 20. století

Next Milena Šipková: O modálních predikativech slovesného původu typu To přende, (se) patři… zbórat