Časopis Naše řeč
en cz

„Reprodukce“ řeči v mluveném projevu (řeč přímá, nepřímá, ev. polopřímá téměř sto let po Hallerovi)

Jana Hoffmannová, Zuzana Komrsková, Petra Poukarová

[Articles]

(pdf)

“Reproduction” of speech in spoken expression (direct, indirect and free indirect speech nearly a century after Haller)

In his 1929 study published in Naše řeč, Jiří Haller introduced the term free indirect speech. He also explored how direct, indirect and free indirect speech works in spoken discourse, showing how difficult it is to distinguish among the three forms and how the frequent use of the particle prý/prej contributes to the blurriness of the boundaries between them. In an effort to respond to Haller’s notions, we present some results from current research on the syntax of spoken Czech drawing on corpus data. We focus on the role and use of the particle prý/prej: a) as concerns its changing functions and semantics; b) whether it signals the reproduction of the speaker’s own speech or the speech of others; c) its position (inside the introductory segment or inside the reproduced segment).

Key words: reproduction of one’s own speech and the speech of others; direct/indirect/free indirect speech; introductory segment; the particle prý/prej
Klíčová slova: reprodukce vlastní a cizí řeči; řeč přímá, nepřímá, polopřímá; rámcový (uvozovací) segment; částice prý/prej

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav pro jazyk český AV ČR
Letenská 4, 118 51 Praha 1
hoffmannova@ujc.cas.cz
zuzana.komrskova@ff.cuni.cz
petra.poukarova@ff.cuni.cz

Naše řeč, volume 100 (2017), issue 3

Previous Barbora Martinkovičová: Tvůrci administrativních textů jako tazatelé jazykové poradny

Next Lucie Jílková: Ne/přízvukování slov no a jo