Časopis Naše řeč
en cz

Mluvená syntax v Naší řeči

Jiří Zeman

[Articles]

(pdf)

Spoken syntax in the journal Naše řeč

The article focuses on the presentation of some specific aspects of Czech spoken syntax. It draws attention to several methodological problems accompanying research of this kind. It is based on articles published in the journal Naše řeč.

Key words: conversation, spoken Czech, spoken syntax, turn, utterance
Klíčová slova: dialog, mluvená čeština, mluvená syntax, replika, výpověď

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Katedra českého jazyka a literatury PdF UHK
Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové
jiri.zeman@uhk.cz

Naše řeč, volume 100 (2017), issue 3

Previous Markéta Pravdová, Jan Chromý, Ondřej Dufek: Narozeninové dárky Naší řeči

Next Jiří Pergler: Sémantické mapy a slovotvorba aneb K polyfunkčnosti deverbativních slovotvorných prostředků ve staré a střední češtině