Časopis Naše řeč
en cz

Slovesná intenziva v českých nářečích

Zuzana Hlubinková

[Articles]

(pdf)

Verbal intensives in Czech dialects

Based on language material gained from a database for the upcoming Dictionary of the Czech Language Dialects, the contribution deals with verbal intensives in Czech dialects. They are formed by suffixation. Whereas in Standard Czech these verbs end especially in -tat (chechtat se), -otat (chichotat se) and -chat (šplouchat), in dialects they are formed using some specific dialectal formants. These expressive verbs most often end in -ýňat (hopýňat), -úňat (łamúňat), -ýzňat (řehýzňat sa), -úzňat (havúzňat), -ázňat (hulázňat) a -ýcat (pluvýcat). Verbs with other endings are rare. The above-mentioned dialectal intensives have been found particularly in Moravian Wallachia.

Key words: dialect, formant, intensive, verb
Klíčová slova: dialekt, formant, intenzivum, sloveso

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav pro jazyk český AV ČR
Veveří 97, 602 00 Brno
hlubinkova@iach.cz

Naše řeč, volume 100 (2017), issue 2

Previous Veronika Böhmová: Vokalická kvantita v Kázaní o hrozné kométě (1578)

Next František Štícha: O jazyce próz Jaroslava Hutky