Časopis Naše řeč
en cz

Pracovní seminář o možnostech digitálního zpřístupňování starších českých textů

František Martínek

[Reviews and reports]

(pdf)

A workshop on making older Czech texts available digitally

This article is a review report on the "IT JAKUB" workshop on held in October 2015 in Prague.

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK
nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
frantisek.martinek@ff.cuni.cz

Naše řeč, volume 99 (2016), issue 2, pp. 103-106

Previous Ivana Bozděchová: Nekončící příběhy s češtinou

Next Josef Štěpán: Nový význam slovesa dát a módní frazém to dáš!

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdalaman transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1