Časopis Naše řeč
en cz

Nový význam slovesa dát a módní frazém to dáš!

Josef Štěpán

[Short articles]

(pdf)

A new meaning of the verb dát ‘give’ and the trendy idiom To dáš! ‘You’ll make it!’

The article deals with a new meaning of the verb dát ‘give’ and the trendy idiom To dáš! ‘You’ll make it!’.

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Peroutkova 1760/19, 150 00 Praha 5
stepan.josef @centrum.cz

Naše řeč, volume 99 (2016), issue 2, pp. 107-111

Previous František Martínek: Pracovní seminář o možnostech digitálního zpřístupňování starších českých textů

Next Z dopisů jazykové poradně

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdalaman transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1