Časopis Naše řeč
en cz

Z dopisů jazykové poradně

[Short articles]

(pdf)

From the letters to the language counselling center

This article shows the answers of the language counselling center of the Institute of the Czech language of Academy of Sciences of the Czech Republic on the question what gender should a verb agree with when it comes to car brand Alfa Romeo - feminine, or neuter. 

Dotaz:

Jak správně zvolit přísudek: alfa romeo stála, nebo stálo před domem?

 

Odpověď:

V českých textech se s názvem značky Alfa Romeo při skloňování (podle dat z Českého národního korpusu) zachází tak, že se skloňuje obvykle jen první část alfa (podle vzoru žena) a druhá část romeo zůstává nesklonná – tj. bez alfy romeo, k alfě romeo atd. Tento způsob skloňování pak vede v nepřímých pádech (2., 3., 5., 6. a 7. p.) přirozeně k tomu, že mluvčí chápou daný název jako podstatné jméno rodu ženského. To se projevuje tak, že u přídavných jmen, která se s výrazem alfa romeo shodují, jasně převažuje ženský rod – s červenou, novou atp. alfou romeo. V přímých pádech (1. a 4.), v nichž název zůstává neohýbán, je však poměrně běžně výraz chápán též jako podstatné jméno rodu středního, což se znovu projevuje shodou – koupil jsem si [to] nové alfa romeo.

Pokud se ve Vašem textu bude daný výraz objevovat často a v různých (tj. i v nepřímých) pádech, doporučovali bychom s ním důsledně zacházet jako s podstatným jménem rodu ženského a podle toho řídit i shodu – alfa romeo stála před domem; pak s touto zelenou alfou romeo odjeli. Pokud se v textu objeví název jednou či jen několikrát, a to vždy jen v přímých pádech (1. a 4.), považovali bychom za přijatelné řídit shodu i podle rodu středního – před domem stálo alfa romeo.

Naše řeč, volume 98 (2015), issue 3, p. 168

Previous Jiří Rejzek: Obor

Next Veronika Štěpánová: Vokalická kvantita v přejatých slovech v češtině: Výsledky výzkumu výslovnostního úzu