Časopis Naše řeč
en cz

Z dopisů jazykové poradně

[Short articles]

(pdf)

From the letters to the language counselling center

This article shows the answer of the language counselling center of the Institute of the Czech language of the Czech academy of science on the borrowing of the word "víkend" in Czech.

Dotaz:

Rád bych se Vás zeptal, kdy přibližně bylo slovo „víkend“ převzato do češtiny. Existoval dříve nějaký jiný český (třeba i brusičský) výraz pro „víkend“?

 

Odpověď:

Slovo víkend poprvé zaznamenává Příruční slovník jazyka českého (1935–1958), a to v podobě weekend (uvádí u něj též význam ‚chata v přírodě pro strávení odpočinku‘). Vzhledem k tomu, že příklady uvedené ve slovníku pocházejí z díla Olgy Scheinpflugové, Marie Pujmanové a z Lidových novin (tj. chybí zde jinak hojné doklady z děl autorů 19. století), dá se předpokládat, že se slovo do češtiny dostalo až ve 20. století. Nemohlo tedy vzbudit pozornost brusičů a puristů 19. století.

V roce 1940 vyšel v časopise Naše řeč článek J. V. Bečky s titulem Weekend (Naše řeč, 26, s. 65–72), v němž autor uvádí, že slovo weekend „nenalezlo milost před očima naší veřejnosti […]. Proto se [přemýšliví lidé] domnívají, že by se mělo nahradit slovem domácím,“ a dále píše, že „nastala skutečná sháňka po novém slově“. Z článku vyplývá, že v tehdejším tisku byly pořádány ankety o nejlepší české slovo, které by weekend nahradilo. Bečka zaznamenává tyto navrhované výrazy: neděláček, sobotěnka, oddech, venden, zotav, osvěžená, týdnuvale, osvěž, oddyšek, odpočník, výdech, nedělí, noclet, týdnice, zotavisko, týdenka, končínek, výlet, vytýden, konec týdne, přesnedělí, konectýdení, svatvečer, osvěžník. Ve stejném ročníku jsou v článku redakce reagujícím na Bečkův příspěvek uvedeny též výrazy osvěžka, osvěžená, nanedělí. V další reakci je pak navrhováno slovo přednedělí. V poradenském archivu máme zaznamenán odmítavý postoj ke komentovanému slovu ještě v 80. letech 20. století: jednomu z tazatelů se slovo víkend nelíbilo a navrhoval místo něj výraz nedělec.

Novější výkladové slovníky počínaje Slovníkem spisovného jazyka českého (1960–1971) a Pravidla českého pravopisu od roku 1957 již uvádějí pravopisnou podobu víkend.

Naše řeč, volume 92 (2009), issue 4, p. 224

Previous Barbora Procházková: Když se řekne kafkárna

Next Jan Chromý: Empirické zkoumání v lingvistice. Slovo úvodem