dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Hostiné

[Answers]

(pdf)

-

(B. H.) Místní jméno Hostiné jest utvořeno jako mnohá jména místní na -ín z osobního jména Host. Sedláček (v Místopisném slovníku hist. 250), vyslovuje domněnku, že Hostiné jest někdejší Hostin hradec, založený r. 1139 Soběslavem. — Příponou -in se tvořila původně přivlastňovací příd. jména nejen ode jmen ženských, nýbrž i ode jmen mužských kmene -a neb -i, na př. hostin = hostův, holubin = holubův, zvěřin. Ale v zápisech starých čtou se zpravidla (vedle jména německého) místo jmenného tvaru Hostín tvary složené, in Hostiney (1361), z Hostiného (1398), na Hostiném (1540), in Hostina (1375), z nichž je patrno, že se rod tohoto názvu, jako vídáme často (v. N. Ř. II, 120), kolísal mezi rodem ženským (Hostiná) a rodem mužským nebo středním (Hostiný, Hostiné). V době novější se ustálil tvar střední, Hostiné a při tom možno zůstati. Psáti jméno Hostiné s dvojím n, jak radí Zenklův Rádce, není nijak odůvodněno; tvar Hostiné je téhož způsobu jako tvary matčiným, matčiných, anebo místní jména Čížová, Třebová a p., t. j. složený (určitý) tvar příd. jména hostin (jako plný k pln).

Naše řeč, volume 4 (1920), issue 6-7, p. 215

Previous Fraseologie

Next Lidičky