Časopis Naše řeč
en cz

Fraseologie

[Answers]

(pdf)

-

(J. H.) Jediná soustavná česká fraseologie je Šebkova Česká fraseologie (nové vyd. z roku 1869), založená na Slovníku Jungmannově (zvl. na spisovatelích z t. zv. věku zlatého) a dnes už ovšem trochu zastaralá. Pokud jde o správnost vazeb a rčení, je pomůckou dosti spolehlivou 1. vyd. matičního Brusu z roku 1877, které se opírá, třeba poněkud jednostranně, o doklady ze spisovatelů starších. Jiných pomůcek brusičských třeba užívati velmi opatrně, poněvadž pouštějí uzdu brusičské libovůli. Pro dobu novější dobrým pramenem poučení, byť nedost kritickým, je Mašínův Slovník českých vazeb a rčení; nejlepším a nejspolehlivějším pramenem české fraseologie zůstává stále jen Jungmannův Slovník.

Naše řeč, volume 4 (1920), issue 6-7, p. 215

Previous Držeti se

Next Hostiné