Časopis Naše řeč
en cz

Apelativum cverklovna

Libuše Olivová-Nezbedová

[Short articles]

(pdf)

-

Podle soupisu pomístních jmen pro Radovesnice I (okr. Kolín) má tam zahrada název Ve cverklovně.

Slovo cverklovna není zachyceno ani ve slovnících staré a nové češtiny, ani v archívu lidového jazyka Ústavu pro jazyk český ČSAV. Toto podstatné jméno je tvořeno příponou -ovna ze základu cverkl. Slovníky češtiny však zaznamenávají pouze slova cverglík, cverklík, a to Jungmann s významem ‚malý strůmek, Zwergelbaum‘, Kott (I, s. 151) pak přímo uvádí, že obě tato slova vznikla z německého Zwergelbaum ‚malý stromek, krsek, zákrsek‘. Podstatná jména cverglík, cverklík jsou tvořena zdrobňovací příponou -ík z cvergl, cverkl, což je z německého výrazu Zwergel. Ten je sám o sobě v němčině zdrobnělinou ze slova der Zwerg. V pomístním jménu Ve cverklovně je tedy uchováno z němčiny přejaté slovo cverkl bez zdrobnění příponou -ík.[1]

Jako jsou chřestovna, jahodovna, šparglovna místa, kde se pěstuje chřest, jahody, špargl, tak je cverklovna ‚místo, kde se pěstují cverkle‘, tj. malé stromky, zákrsky.

V archívu lidového jazyka Ústavu pro jazyk český ČSAV je zachyceno slovo cvergle, a to pro více míst v severovýchodních Čechách, kde znamená ‚druh hrušek‘.[2] Bylo by proto možné pomýšlet i na to, že cverklovna je ‚místo, kde se pěstují cvergle, tj. druh hrušek‘. Pravděpodobnější však je, že šlo o plochu osázenou zákrsky.


[1] Pro prostějovský úsek hanáckého nářečí dokládá slovo cvergl ‚trpaslík‘ F. Kopečný, Nářečí Určic a okolí, Praha 1957, s. 137.

[2] Označení Letní cverkle, Cverkle pro Ananasku českou a Velká letní cverkle pro Mérodovu máslovku uvádí Lidová pomologie II, 100 hrušek, Chrudim 1936, s. 24 a 36. — Příruční slovník jazyka českého I, Praha 1935—37, zaznamenává jako nářeční výraz cvargle ‚druh hrušek‘. — Jungmannův Slovník česko-německý I, Praha 1835, má slovo cverglovka pro ‚zimní a letní do pola zelené, od pola žluté hrušky‘.

Naše řeč, volume 68 (1985), issue 5, p. 272

Previous Libuše Olivová-Nezbedová: Apelativa cementárna a cihelník v pomístních jménech v Čechách

Next Jarmila Bachmannová: K výzkumu a popisu nářeční frazeologie