Časopis Naše řeč
en cz

O slovesu stanicovat

AP (= Alena Polívková)

[Short articles]

(pdf)

-

Sloveso stanicovat, jehož běžně užívají především řidiči tramvají, se objevilo již před více než deseti lety v některých vyhláškách o změnách v městské hromadné dopravě. Uvádí se v nich např., že „linka č. X bude stanicovat tam a tam“. Chceme upozornit na nevhodnost užívání tohoto výrazu. Nelze ho považovat za vhodnou náhražku již vžitých sloves stavět a zastavovat či spojení mít zastávku, udělat zastávku. Výraz stanicovat nelze zaměňovat ani se slovesem staničit, tj. ‚vyznačovat vzdálenosti na trase komunikace od jejího zvoleného počátku‘. Sloveso stanicovat patří do profesionální vrstvy slovní zásoby, tj. do základní vrstvy slangu.[1]


[1] Viz M. Churavý, O slangu v městské dopravě, NŘ 59, 1976, s. 98n.

Naše řeč, volume 65 (1982), issue 2, p. 112

Previous Vlasta Červená, Miroslav Roudný: Králováci na Šumavě

Next Igor Němec: K problému slovníkové definice

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdalaman transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1