Časopis Naše řeč
en cz

Tekutá drátěnka, tekuté řetězy

Eva Macháčková

[Short articles]

(pdf)

-

Moderní chemické přípravky často od základu mění charakter lidské práce. Nahrazují funkci některých nástrojů a pomůcek a usnadňují namáhavou práci. Tak např. parkety nemusíme ošetřovat jen tradičním způsobem — ocelovými drátky, ale můžeme využít i účinných chemických prostředků, které jsou v prodeji pod názvem tekutá drátěnka.

Pro nový prostředek (využili reklamní pracovníci starého názvu, i když má nový prostředek zcela odlišný charakter od prostředku původního. Účel, kterému oba slouží, je stejný — vyčistit podlahu, jinak však spolu ocelové drátky a tekutina nemají nic společného.

Tím, že v názvu nového výrobku kombinuje podstatný příznak prostředku nového s označením prostředku původního, snaží se výrobce zaujmout spotřebitele, upoutat jeho pozornost k novému výrobku a názorně informovat o jeho funkci.

Vedle tekuté drátěnky máme i motoristům známé tekuté řetězy, zvyšující tření pneumatik na uježděném sněhu. I tady je součástí nového názvu pojmenování výrobku, který byl nahrazen prostředkem novým. Také sprej, kterým chráníme gramofonové desky nebo negativy proti prachu, se někdy nazývá tekutou utěrkou. Říká se mu tak proto, že kromě sprejů užíváme k ochraně uvedených předmětů i „skutečných“ utěrek, speciálně upravených tkanin.

Názvy jako tekutá drátěnka, tekuté řetězy, upozorňující spotřebitele na funkci výrobků, slouží tedy jen jako první informace o výrobku, informace se zvláštní aktualizační funkcí. V dalším vývoji by bylo lépe zvolit nějaký název, ať už značkový nebo popisný, obvyklý u pracích nebo čistících prostředků a přidat vysvětlení, čemu výrobek slouží. Názvy jako drátěnka, řetěz jsou totiž spojeny s pevnými předměty jistých vlastností a pro označení chemických roztoků, byť i se stejnou funkcí, nejsou jako trvalý název příliš vhodné. Nelze však vyloučit, že se v některých případech i uvedená spojení přece stanou trvalou součástí naší slovní zásoby.

Naše řeč, volume 62 (1979), issue 4, p. 219

Previous Věra Vlková: Monitor, monitorování, monitorovat

Next Slavomír Utěšený: Míč — balón — pucka aj.