Časopis Naše řeč
en cz

Oprava

kvh. (= Kvido Hodura)

[Editor's notice]

(pdf)

-

Pan univ. prof. dr. Ant. Beer mě upozornil korespondenčním lístkem, že článek Karla Nováka o adjektivu u Husa, o kterém se děje zmínka v „Mých vzpomínkách na Jana Gebauera“ (str. 34 tohoto ročníku Naší řeči), nevyšel, jak se tam praví, v programu hradecké reálky, nýbrž v programu akademického gymnasia z r. 1894.

Naše řeč, volume 27 (1943), issue 7, p. 168

Previous Příslovečné spřežky

Next Předplatné na rok 1943 činí K 35 —