Časopis Naše řeč
en cz

Oprava

kvh. (= Kvido Hodura)

[Sdělení redakce]

(pdf)

-

Pan univ. prof. dr. Ant. Beer mě upozornil korespondenčním lístkem, že článek Karla Nováka o adjektivu u Husa, o kterém se děje zmínka v „Mých vzpomínkách na Jana Gebauera“ (str. 34 tohoto ročníku Naší řeči), nevyšel, jak se tam praví, v programu hradecké reálky, nýbrž v programu akademického gymnasia z r. 1894.

Naše řeč, ročník 27 (1943), číslo 7, s. 168

Předchozí Příslovečné spřežky

Následující Předplatné na rok 1943 činí K 35 —