Časopis Naše řeč
en cz

Změny v Pravidlech českého pravopisu

[Articles]

(pdf)

-

Nová Pravidla českého pravopisu, která vyšla počátkem tohoto roku, nepřinášejí nijakých zásadních a pronikavých změn. Provádějí však množství změn drobných, hlavně ve psaní cizích slov, v kvantitě a v těch částech tvarosloví, které nejsou v jazyku ustáleny (rozpad kmenů souhláskových a i-ových, vzoru „mazati“ atd.).

Kdo chce rychle přejíti k nové normě upravené Pravidly (a doporučuje se velmi neváhati s tím), musí si všimnouti jednak toho, co se změnilo v předpisech starých Pravidel, jednak nových hesel, jichž Pravidla přinášejí nemálo. Třetí skupina změn, t. j. škrty, je zato málo významná, protože zahrnuje toliko slova zastaralá, jichž stejně nikdo neužíval.

Abychom čtenářům usnadnili tuto práci, podáváme soupis těch hesel v nových Pravidlech, v nichž jsou změny proti Pravidlům starším. Připomínáme, že soustavné vypsání těchto změn spolu s výběrem z nových hesel podá zvláštní brožurka, která vyjde v nakladatelství Pravidel.

V jednotlivých heslech vlevo jsou podoby nových Pravidel, vpravo jsou odchylné podoby Pravidel starých.

A

Abbé neskl. n. 2. abbého, 3. abbému atd.

jen neskl.

a conto

à conto

Aeneas, 2. -ey, -ea, 4. -eu, -ea

jen 2. -ey, 4. -eu

Aeneis

též Eneida

Achilles i Achilleus

jen Achilles

[81]akt; mn. akty (jednání, modely), akta (spisy)

jen akta

Albánie

Albanie

allegro

alegro

alluvium

aluvium

aloe stř. neskl. n. ž. p. „duše“

jen stř. neskl.

alotria stř., alotrie ž.

jen stř.

Ampèrův

-é-

analfabet, analfabeta

jen analfabeta

anarchista, mn. n. -i

mn. jen -é

anděl: 5. j. -i (zast. -e), množ. 1.

5. j. -e, množ. 1. -é, -ové

anexe, anexní

anekse

angažmá i engagement

jen engagement

angličina, -čtina

jen -čtina, nikoli -čina

anthologie

antologie

Apenniny

Apeniny

arijec (nesemita), Arijové = Indoiránci

Arijec (t. j. Indoiránec)

aroma stř., neskl. anebo 2. -atu

2. též -ata

arrangement, aranžmá

jen arrangement

Asiat, Asijec

jen Asijec

asimilace

asimilisace

Assyrie, assyrský, Assyřan

Asyrie atd.

astma, -y ž. nebo 2. -atu stř.

jen -y ž.

atelier, -ru m., v jedn. č. také neskl. stř. [atelié]

jen m. [atelié]

atlas, 2. -antu n. -asu (kniha map)

2. -asu

Attika, attický

Atika

augsburský

augšpurský

Australan, Australec

jen Australec

autochthon, -onní

autochton, -tonní

autor

též (auktor)

axiom, 2. -u m. i axioma, 2. -atu stř.

jen m.

B

Bábel, bábel

Babel, babel

bacil, -a m. (4. -a, mn. 1. -y)

udává se jen 2. -a

bádati, bádání, bádavý; pro-, vy-, z-

badati, badání, badavý

badián

badyán

bagr

bager

baissa [bésa]

baisse [bés]

báj, báje

báje

báň

báně n. báň

barok, baroko

jen barok

barokový, barokní

barokový l. než -ní

batist

batyst

bazén

basén

-bdíti, pro-

též probděti

běl, 2. -i ž.

též 2. -e m.

berla, mn. berly (žezla), berle (pomůcka při chůzi)

jen berly

Beskydy, 3. -ám i -ům, 6. -ách i -ech

jen 3. -ám, 6. -ách

Bezděz, 2. -e i -u, 3., 6. -i i -u, mn. -y

2. jen -e

bidélko, bidýlko

jen bidélko

biftek

bifstek

biscuit, biskvit

biskyt

[82]blanenský okres

blanský

Blanský Les

B. les

blikati

blíkati

blíž, blíže

jen blíže

bloudění

též blouzení

Bohdaneč

Bohdáneč

bohyně, 2. mn. bohyň

2. -yň i -yní

boleta

ob. též poleta, paleta

bor, 2. -u (chemický prvek)

bór

botnati, bobtnati

jen bobtnati

bouillon [bujón]

též bujon

bouquet [buke]

[buké]

bowle [bóle]

bowl [ból]

boží, Boží (je-li to skutečné přivlastňovací přídavné jméno k podstatnému Bůh: z milosti Boží, království Boží)

jen boží

brána, 7. branou, bránou

jen branou

branže

branše

bráti, bereš, bere; o-, ode-, pode-, se-

béřeš, béře i bereš, bere

brázditi, brázděn; roz-, z-

brázděn (brážděn)

Brazilie, brazilský

Brasilie, brasilský

brilant

briliant

Britannie

Britanie

brutto

bruto

Břeclav, 2. -ě, -i

2. jen -ě, též Břeclava

břečťan

břečtan

břich a břicho

jen břicho

břímě, 2. břemene n. břemeno

jen břímě

Bubeneč m. i ž.

jen m.

Buddha, buddhismus

Budha, budhismus

Budyšín

též Budišín

bufet [byfe n. byfet]

bufet, podle české, výslovnosti byfet

bůhvíkdo atd. a Bůh ví, kdo

jen bůhvíkdo

bulla

bula

bureau, byró

byró

C

Caesura

též cesura

Celestin, Celestinka

Celestýn, -týnka

cesse

cese

cesta, vrátil se z cesty

s cesty

céva

ceva

cínovati; po-

cinovati

circa

též cirka

cirkus, 2. -usu; cirkus, 2. -u (divadlo v Římě)

2. jen -usu

Cislajtánie

Cislajtanie

cliché, klišé

jen klišé

cognac, koňak

jen koňak

commis [komí], 2. -iho m. nebo neskl. (v množ. č. jen neskl.)

[komi], neskl.

communiqué, komuniké

jen communiqué

coul, 2. -u

2. též -e

[83]cpáti, rozk. cpěte i cpete, přech. cpa i cpaje

jen rozk. cpěte, přech. cpa

cukernatý

též cukrnatý

cyrilice, kyrilice

jen cyrilice

Č

Čáry, 2. čárů,

2. čárův

čeleď, 2. -di, -dě

2. -di, někdy -dě

čepýřiti se, čepejřiti se

jen čepýřiti se

černě, 2. -ně, ale tiskařské černi

2. -i, též -ě

Černobýl, 2. -u

2. -e, nov. -u

červeň, 2. -ně

2. -ni, též -ně

česati, češi, češu, česám

jen češi, česám

Český Les

Č. les

činely, 2. -u m.

činely ž.

čipera, -y m. i ž.

jen m.

-čísti, -čtla i -četla; přepo-, se-, vy-

přepočtla, sečtla, vyčtla

čistý, čistší

též čistější

čníti, čnějí i ční

též čněti, jen čnějí

čtrnáct

též -nácte

čtvrt, 2. -tě, mn. podle „duše“, 1. a 4. též -ti

2. -ti, někdy -tě, mn. podle „kost“

čtyr- ve složeninách častější než čtyř-

čtyr-, také čtyř-

čtyrdenní

také čtyř-

čtyrka, čtyřka

čtyrka

čtyřikrát

-kráte

čuměti, čumějí i čumí

jen čumějí

D

Dafnis, 2. -ida i -ise

2. jen -ida

daleký, další

též dálejší

Dalmacie

Dalmácie

dáma, mn. 2. dam

2. dám

Daniel, 2. -ele n. -ela

2. jen -ele

dáti, přech. přít. daje

přech. dada, nikoli daje

dekoltáž

dekoletáž

déle

déle, dél

Delfy, 2. Delf ž. mn.

Delfi, 2. Delf m. pomn.

den, mn. 1. dni, dny, dnové

mn. 1. jen dni, dnové

departement [-tmá] stř. neskl. n. -mentu [-ánu] m.

[-tmán] stř.

desetinný, desetník

též desít-

destička

deštička

detail

též detajl

devatenáct

též -nácte

Dido n. Didona

jen Dido

diecésán

diecesán

dilemma, 2. -atu

2. též -ata

díra krátí jen 2. mn. děr

krátí v pěti tvarech (děrou, děrám atd.)

dispense, dispens ž.

jen dispense

dítko, mn. dítky, v přenes. významu také dítka

jen dítky

[84]-dlíti, prodlíti, dlejí i dlí; pro-

prodlíti i prodleti jen dlejí

dmouti, dmu a douti, duji; na-, roze-, vy-, za-(ale vzedmu, vzdouti)

dmouti, dmu, duji

dogma, 2. -atu

2. též -ata

dokořán

též dokořen

dože, 2. -e m. i -ete n.

2. jen -e m.

drama, 2. -atu

2. též -ata

dráti, dereš

déřeš, obyčejně dereš

dráždidlo

draždidlo

dresina [-zi-]

drezina

drobet, 2. -btu

2. též drobte

dřeň, 2. dřeně ž.

též m.

dříti, dřu, dřou; na-, o-, pro-, pře-, roze-, se-, u-, vy-, za-, ze-

dru, drou, nikoli dřu, dřou

Durynsko

Durinsko

Durynský Les

Durinský les

dvanáct

též -nácte

dvířka, dvírka stř., 2. dvířek, dvírek, 3. -kám, 6. -ách, 7. -ami

dvířka, dvířek stř.

dvojče

též dvíče

dvořan

též dvořenín

dýha

dyha

dýchati, dýchám

též dýši

dymián, tymián

jen tymián

dýně

též dýň

E

Emanuel, 2. -a

2. též -e

Emilek

Emílek

engagement, angažmá

jen engagement

epopej

epopeje

essay [esej]

[esé]

ether

éter

ethika

etika

ethnografie

etnografie

F

Faethon

Faeton

faksimile stř., jedn. č. neskl., jen 7. -em, mn. -ia, -ií

2. -e, stř.

fantasma, 2. -atu

2. též -ata

fasona [-zó-]

[-s-, nikoliv -z-]

ferie

férie

feuilleton [fejton]

též fejeton

flegma, 2. -atu

2. též -ata

Foibos

též Fébus

football [futbol, fotbal]

jen [futbol]

forka, fůrka

jen fůrka

fortissimo

fortisimo

fůra krátí jen 2. mn. for

všude dvojí tvary (fůrou i forou atd.)

[85]G

Gallie

Galie

Ganymedes, Ganymed

jen Ganymedes

garson

garçon

genitiv

též genetiv

genre

též žánr

globus, 2. -usu

2. globu

glossa

glosa

graduál m., graduale stř., neskl., ale 7. -em

jen graduale stř.

H

Háďátko

haďátko

haluzka, halouzka

jen halouzka

Hannibal

též Hanibal

harampátí n. -pádí

jen harampátí

Harpyje, 2. -yjí

Harpye, 2. -yí

haussa [ósa]

hausse [ós]

havěť

havěď (havěť)

hebký, hebčí a hebčejší

jen hebčejší

hedváb, hedvábí

též hedbáv, hedbáví

Hellas

též Helada

Hellespont

též Helespont

Herakles i Herkules

jen Herkules

hlať, 2. -ti a -tě, mn. podle „duše“, 1. a 4. též -ti

hlať, 2. -ti

-hlédnouti a -hlídnouti, do-, na-, o-, ob-, po-, pro-, pře-, při-, ros-, s-, u-, v-, vy-, vz-, z-, za-

též (-hlednouti)

hlína nikdy nekrátí

7. hlinou

hlíst

též hlísta ž.

hlíza nikdy nekrátí

7. hlizou i hlízou atd.

hloub, z hloubi duše

hloubě, též z hloubí duše

hnětenka, hnětýnka

jen hnětenka

hoboj, 2. -e m.

oboe, 2. -e stř.

hokyně, 2. mn. hokyň

2. -yň i -yní

homeopathie

homeopatie

homonymum stř.

homonym m.

horempádem

též horempátem

hospodyně, 2. mn. hospodyň

2. -yň i -yní

host, 3. mn. hostům

3. mn. též hostem

Hostinné

Hostiné

hostinný

hostiný

houstička

houštička

hověti, hovějí i hoví; po-, pos-, s-, vy-

hověti, hovějí, hoviti, hoví, ale jen pohověti, pohovějí atd.

Hradec Králové

Králové Hradec

hráti, hraji, někdy také některé tvary podle „dělati“; do-, na-, obe-, ode-, po-, pro-, pře-, roze-, se-, vy-, za-

hrám a také hraji

hráz

též hráze

hromnice, 3. -ům n. -ím

3. jen -ům

[86]hrouda krátí jen 2. mn. hrud

v 7. p. jedn., 3., 6. a 7. mn. dvojí tvary

hruď, 2. -di, mn. -dím, -dích, -ďmi

hruď, 2. -di

hryzati, hryži, hryžu, hryzám; o-, pře-, u-

hrýzati, hrýži, hrýzám

hříbátko

hřibátko

hřímatel

hřimatel

hřmíti, za-

též hřměti

hůl, 2. hole

2. holi

husa, 2. mn. hus a husí

2. mn. jen hus

Hustopeče, 2. ž. mn.

Hustopeč, 2. -e ž.

huť, 2. -tě

huť a hut, 2. -ti

CH

Charita

charitas

Charvát

též Chorvát

chcípati i zcípati; po-

jen zcípati

chlípný

chlipný

chór

chor

choť, 2. -ti mn. -tím, -tích, -těmi

choť, -ti

chrám Týnský

týnský

chránítko

chranítko

chrchel, 2. -chle n. -chlu

2. jen -chle

chrochtati

hrochtati

Chrudim, 2. -ě, -i

2. jen -ě

chuť, 2. -ti, mn. -tím, -tích, -těmi; kraso-, ne-, potmě-, pří-

chuť a chut, -ti

chvástati, -avý, -al

chva-

chýše, chýška

chyše, chyška

I

Ibis, 2. -a

2. též -e

idea, 3. 6. ideji, 7. idejí a ideou; mn. 2. idejí, 3. ideám a idejím, 6. ideách a idejích, 7. ideami a idejemi

3., 6. idei, 7. ideí a ideou; mn. 2. ideí, 3. ideám, 6. ideách, 7. ideami

Illyrie

Ilyrie

irracionální, irreální, irritace

ira-, ire-, iri-

Ital

starověký Ital, nynější Italián

J

Já, 2. mne, ale nepřízvučné u sloves „neboj se mě, to se mě netýče“ a pod.

2. jen mne

jadérko, jadýrko

jen jadérko

jáma krátí jen 2. mn. jam

krátí ve všech pěti pádech (jamou, jamám atd.)

jamb, jambus

jen jambus

jatérka, jatýrka

jen jatérka

javor, 2. -u

2. též -a

jazyk, 2. -a

2. též -u

ječmen, 2. -e n. -a

2. jen -e

ječný

též ječmenný

[87]jedenáct

též -nácte

jedině, jediné

jen jediné

jehněčí

jehněcí, odchyl. jehněčí

jeřáb (strom)

též řeřáb

jeřabina, -inka

též řeřabina

jestřábí (ale obec Jestřebí)

jestřabí

jezdkyně, 2. mn. jezdkyň

2. -yň i -yní

jezevec

též jezvec

jezírko

též jezérko

jíloviště

jiloviště

jistiti, rozk. jisti; po-, u-, za-, z-

rozk. jisť (též pojísti)

jitrnice

též jaternice

jitřiti; roz-, z-

jítřiti

jizlivec, jizlivost, jizlivý

jízlivec atd.

jizva, jizvička

jízva, jízvička

již již i jižjiž

jen jižjiž

jmelí stř.

též jmel m.

jockey [džokej]

[džoky]

Josefa, Josefka, Josefina

Josef(k)a lépe než Josefina

Juno n. Junona

jen Juno

Jupiter

též Joviš

K

Káča, 3. 6. -e n. -i

3., 6. jen -i

káď, 2. -dě

2. též -di

kalich, 2. -u

2. též -a

kancelář ž.

též m.

Kappadocie

Kapadocie

kapraď, 2. -di, mn. -dím., -dích, -děmi

kapraď, -di

karantenní

-ténní

Karlovy Vary, 2. Karlových Var

2. též Varů

Karpaty m., -um, -ech, -y

též ž.: -ám, -ách, -ami

kázati, káži, kážu; do-, od-, pro-, při-, roz-, vy-, vz-, za-

jen káži

kbel, 2. kbelu

2. kbele

kefír

kefýr

kejhati

kýhati

kejkle, -ů m. i kejkle, -í ž.

jen m.

kilowatt

kilowat

kláda nikdy nekrátí

2. mn. klad

klaněti se, přech. klaně se i klaněje se

přech. jen klaněje se

klávesa ž.

kláves m.

klevetiti

též klevetati

klima, 2. -atu

též neskl.

klín, -a (u člověka), klín, -u (dřevěný)

jen klín, -u

klínovitý

klínovatý

klišé i cliché

jen klišé

klíšťky

klíštky

klíti, podst. jm. klení

též kletí

klížiti; při-, roz-, s-, za-

kližiti

Klotho

Kloto

klouzati, klouži, kloužu, klouzám

jen klouži, klouzám

kmen, 2. -e i -u

2. jen -e

[88]kněz, 4. mn. kněze

4. mn. kněží

knížátko

knižátko

knižní

knižný

knůtek

též knotek

kočí, 1. mn. kočí a kočové

1. mn. kočí

kolébati, u-, kolébka i kolíbati, u-, kolíbka

jen kolébati atd.

koleno, mn. 2. -nou n. -n, 6. -nou n. -nech

jen mn. 2., 6. -nou

koliba

kolyba

kolínko

též kolénko

kollodium

kolodium

kolna i kůlna

jen kůlna

komitét m. n. komité stř.

jen komitét

komtes(k)a i kontes(k)a

jen komteska

koňak i cognac

jen koňak

kontabilita

též komptabilita

kontoár

též komptoir

kontoárista

kontoarista i komptoirista

kopist, -i ž., - u m.

jen kopist, -i ž.

korál, mn. korály n. korale

mn. korály

kořen, 2. -e i -u

2. jen -e

Kosma, -y

Kosmas, -y

koště, 2. -ěte

2. též koště

kotel, 2. -tle

2. též -tlu

kothurn

koturn

koukol, 2. -u

2. též -e

koule i kule (zdvojeno)

koule, 7. koulí i kulí atd.

koupadlo

kupadlo

koupaliště

kupadliště

Kouřim, 2. -ě, -i

2. jen -ě

kousati, kouši, koušu, kousám, přech. kousaje

jen kouši, kousám; přech. též kouše

kouti, kuji a kovati, kovám (zdvojeno)

kouti, kovati, kuji

kovolijec i kovolitec

jen kovolijec

kozlečí i kůzlečí

kozlecí, odch. kozlečí

kožešina, kožešník i kožišina, kožišník

jen kožišina, kožišník

krahujec

též krahulec

králevic

též královic

Kramerius, 2. -iusa n. -ia

2. jen -iusa

kráva, 7. krávou

7. kravou

kretén

též kretin

kromě, krom

jen kromě

krotký, krotší

též krotčejší

křehký, křehčí

též křehčejší

křemínek

též křemének

křesati, křeši, křešu, křesám; roz-, vy-, z-

jen křeši, křesám

křesati, přech. křesaje

přech. též křeše

křidélko, křidýlko

jen křidélko

křídelní

křídelný

křídovati

křidovati

ku jen v těchto případech: ku Praze, ku podivu, ku pomoci, ku prospěchu, ku příkladu

ku „někdy před retnicemi“

kuchyně, kuchyň

jen kuchyně

kůl, 2. kůlu i kolu

2. jen kolu

kupole

kopule

[89]kustos, 2. -oda

2. též -osa

kůžička

též kožička

kůžka, kožka

jen kůžka

kvésti (kvísti)

kvísti, novotvar kvésti

-kvétati i -kvítati, od-, pro-, roz-, za-

jen -kvítati

Kvido, 2. -ona, -a

2. též -y

kvůli

k vůli

kyanid

též cyanid

kyčel m., ž.

kyčel m., kyčle ž.

Kyklops, Kyklop

jen Kyklops

Kyros, Cyrus

Kyros l. než Cyrus

kysati, kyšu (kyši), kysám

jen kyši, kysám

kývati, kývám

též kývu

L

Laboratoř ž.

též laboratorium stř.

labuť, 2. -tě

labuť, 2. -ti a -tě

láj n. láje

jen láje

lákadlo

lakadlo

Lakedaimon, 2. -a

Lacedemon, -a n. -u

lámati, lámu

též lámám

lankrabě m.

též stř.

Larissa

Larisa

lať, 2. -tě

lať, 2. -ti i -tě

lavička

též lavečka

lawn-tennis

lawntennis

leb, 2. lbi i lebi

2. jen lbi

leč i léč, 2. -e

leč, 2, -i

ledabyle i ledabylo

jen ledabylo

-léhati, -líhati; při-, roz-, s-, za-

jen -léhati

lehký, lehčí

též lehčejší

lechtati, po-

též lektati

lektura [-tý-]

[-tú-]

Lemnos, 2. -nu

2. též -na

Leon, 2. -onta i -ona

2. jen -onta

les, Český Les, Blanský Les

Český les atd.

Lesbos, 2. -bu

2. též -ba

lest, 2. lsti, mn. lstem a lstím, lstech a lstích, lstmi

lest, 2. lsti atd.

lethargie

letargie

-létnouti a -lítnouti, do-, na-, ob-, od-, pro-, pře-, při-, roz-, s-, u-, v-, vy-, vz-, za-

též (letnouti)

lexikon, 2. -ka (slovník), -konu (abecední seznam)

2. jen -ka

lež, 2. lži, mn. lžím, lžích, lžemi

lež, 2. lži

lháti, lžou, přech. lha, lhouc

lžou, lží; přech. lže, lžíc

Libanon, 2. Libanonu n. Libánu

2. jen Libanonu

líce stř. nebo líc ž.

jen líce stř.

líčiti, po- (na ptáky)

správně líceti (léceti)

Lidmila, Ludmila

jen Lidmila

lichoběžník, 2. -u i -a

2. jen -u

lišeň

líšen

litice i lítice

jen litice

Litva

Litevsko

[90]lízati, líži, lížu, lízám; ob-, o-, s-, vy-

jen líži, lízám

loď, 2. -di n. -dě; mn. -di n. -dě, -dím, -dích, -ďmi n. -děmi

2. -di, mn. -dím, -dích

loket (část ruky), 2. -kte n. -ktu

2. jen -kte

Lothar

Lotar

louka, 2. mn. louk i luk

2. mn. jen luk

loukoť, 2. -tě

2. -ti a -tě

loupati, rozk. loupej

rozk. též lup

louže, louž

jen louže

-lstíti, příč. -lstěn, obe-, pře-

příč. -lštěn, novotv. -lstěn

luxus, 2. -usu

2. -u

Lužičtí Srbové

lužičtí Srbové

lýčený

lyčený

Lydie

Lydia

lýtko, mn. 3. -ám a -ům, 7. -ami a -y

jen 3. -ám, 7. -ami

lžicový

též lžícový

(Příště dále)

Naše řeč, volume 26 (1942), issue 3, pp. 80-90

Previous Kvido Hodura: Tantes, dantes

Next Vladimír Šmilauer: Slovník lidových názvů rostlin