Časopis Naše řeč
en cz

Čeština vzorem pro pravopisnou reformu v Mexiku

[Reviews and reports]

(pdf)

-

Jak se dočítáme ve Sborníku Č. společnosti zeměpisné (45, 1940, 146), došlo v Mexiku k reformě španělského pravopisu, který v své dosavadní podobě způsoboval značné potíže hlavně dětem indiánským (v Mexiku je na 40% čistokrevných Indiánů). Na radu irokeského kulturního pracovníka dr. M. Swadeshe byl přijat — s přímým odvoláním na češtinu — princip rozlišovacích (diakritických) značek, u nás zavedený, jak známo, M. Janem Husem: bude se tedy vyslovované č psáti č, ne, jako dosud, ch. Dr. Swadeshe použil tohoto českého způsobu již při sestavování spisovné řeči pro několik indiánských kmenů.

Naše řeč, volume 24 (1940), issue 9-10, p. 294

Previous Jaroslav Poch: Mánesovi

Next Sbírání lidových jmen rostlin