Časopis Naše řeč
en cz

Okresní školní inspektor

[Short articles]

(pdf)

-

O pořádku slov v tomto výraze platí, co napsala NŘ. VI, 1922, 288 a IX, 1925, 288 o výraze zemská školní rada: není-li zvláštního důvodu, aby byl některý z obou přívlastků pro důraz položen na samý konec výrazu (na př. „to se netýká zemské rady zdravotní, nýbrž zemské rady školní“), klademe je oba před jméno, a to výraz méně podstatný („zemská“) před podstatnější („školní“; ptáme se: jaká školní rada?). Je proto nejpřirozenější a nejsprávnější psáti v takových názvech a titulech: okresní školní inspektor, zemský školní inspektor, zemská školní rada, okresní školní výbor, újezdní školní rada atd. V té věci je tedy třeba odchýliti se od zem. zákona ze 24. II. 1873, č. 17, kterým byl zaveden titul „okresní inspektor školní“; tím spíše, že všechny novější zákony a výnosy zachovávají už náležitý pořádek slov, třebaže snad platnost onoho zemského zákona nebyla dosud výslovně zrušena.

Naše řeč, volume 24 (1940), issue 5-6, p. 189

Previous Dr. Mauric Remeš: Několik poznámek k článku „lidové názvy rostlin“

Next Weekend