Časopis Naše řeč
en cz

Předejíti, předcházeti něco

[Short articles]

(pdf)

-

(K. Č.). Říkáme předešel jsem ho po cestě, předcházeli jsme po cestě mnohé lidi a pod., nikoli „předešel jsem mu po cestě“ atd. Stejně je ovšem 4. pád u slovesa předejíti, předcházeti i tehdy, když má toto sloveso význam přenesený „státi, stávati se dříve než něco jiného“ anebo „zabrániti něčemu“, na př. zásilku předchází objednávka, předejíti omyl, nepříjemnost a pod. (srov. staré přísloví „Pýcha předchází pád!“). Vazba s 3. pádem („předejíti omylu, předcházeti zásilce“ a pod.) je nečeské napodobení vazby cizí.

Ve významu „státi, stávati se dříve“ může míti sloveso předejíti, předcházeti též vazbu s předložkou před, na př. jednání předcházející před [96]podpisem smlouvy (nebo předcházející podpis smlouvy), před konečným rozhodnutím předcházely četné porady (nebo konečné rozhodnutí předcházely…) a pod. Vazba s předložkou před je výhodná zvláště tam, kde by vazba se 4. pádem nebyla dost jasná, na př. před rozhodnutím předcházelo jednání (místo rozhodnutí předcházelo jednání) atd.

Naše řeč, volume 24 (1940), issue 3, pp. 95-96

Previous „Odvlivňovat se“

Next Příjmení a křestní jméno